Att välja rätt kulör

Våra färgsättare i butiken använder NCS-skalan när vi tittar på kulörprover och blandar den valda kulören. NCS bygger på hur vi människor ser färg. Systemet utgår från de sex elementarfärgerna 1 som är de färger som vi upplever som ”rena”. De fyra kulörta elementarfärgerna är gult, rött, blått och grönt. De okulörta är vitt och svart. Alla andra kulörer kan beskrivas utifrån större eller mindre likhet med elementarfärgerna. Med hjälp av färgtoncirkel 2 och färgtriangeln 3 kan du färgsätta och definiera ditt färgval utan att det blir missförstånd.

 

NCS – Vårt gemensamma språk för kulörer

 

1 NCS-systemet utgår ifrån de sex elementärfärgerna som tillsammans skapar alla de färger som ögat kan uppfatta visuellt.

 

2 Den kulörtonsordnade färgcirkeln. Exempel: Kulörtonen R90B är blå med 10 procent rött och därmed 90 procent blåhet.

 

3 Den nyansordnade färgtriangeln. Här kan man se den valda kulörtonen i olika nyanser. I triangelns bas finns gråskalan från vitt (W) till svart (S) och i triangelns spets den maximala kulörtätheten (C).

Standardvy | Byt till Mobil vy